NFT


Non-Fungible…
Öncelikle anlamından başlayalım.
Kelime anlamı olarak fungible, "geri ödenebilir, tazmini mümkün, misli, karşılanabilir" anlamlarına gelmekte.
Burada kastedilen, fungible özelliğine sahip olan şeyin başka bir özdeş öge (madde, eşya vb.) ile değiştirilebilir, onun yerini alabiliyor olmasıdır.
"Non" ise olumsuzluk anlamı katan bir ön ek. "Non-Fungible" dendiğinde, bahse konu ögenin değiştirilemez, misli ile karşılanamaz olduğu belirtilmiş olur.

Non-Fungible Token'lar Nedir?
Yukarıdaki açıklamaları dikkate alındığında ben "Eşsiz Token’lar" demeyi tercih ettim. İngilizcede "Nifty" olarak da kullanımı mevcut.
Bunlar blockchain üzerinde benzersiz varlıkları temsil eden kriptografik ürünlerdir. NFT'ler dijital varlıklar olabileceği gibi gerçek dünya varlıklarının token’laştırılmış versiyonları da olabilir.
NFT'ler birbirlerinin yerine geçemediği için dijital dünya dahilinde orijinallik ve mülkiyet ispatı olarak kullanılabilir.

NFT Standardı Nedir?
Bu anlamda en popüler platform elbette Ethereum (fakat hem yalnız değil hem de yukarıda çokça değindiğim gibi Counterparty’nin yeri de ayrı).
ERC-20 nasıl fungible token çıkarılmasına olanak sağlıyorsa NFT’ler için de ERC-721 ve ERC-1155 gibi standartlar mevcut.

ERC-721
2017 yılında tanıtılan ERC-721 token'larının ERC-20 tokenlar'ından farkı kriptopara olarak kullanılamaması ve bu nedenle bir borsada başka bir kriptopara ile değiştirilememesidir. ERC-721 çoğunlukla koleksiyon olarak kullanılır.

ERC-1155
Oyun endüstrisi için tasarlanmış bir standart.
Günün birinde, ekipman, altın paralar, gıda, hammadde içeren bir World of Warcraft zinciri olduğunu varsayalım… Yüz binlerce kullanıcı, yüz binlerce katılımcı ve yüz binlerce token sözleşmesine yol açabilecek zincirdeki değer yaratabilecek oyun içi şeyler… Gas maliyeti, yönetim vb. Ethereum platform içi sorunlar bir süre sonra dayanılmaz olabilir. İşte ERC-1155, kullanıcılara bu aşamada bir paket fırsatı sunmak için tasarlanmıştır.

- Bizimle İletişime Geçin -
whatsapp Yaz